Index

TORODDS AS

Orgnr: 812011502

adresse: Fosbyløkka 8A

id

1091

organisasjonsnummer

812011502

navn

TORODDS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fosbyløkka 8A"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "KLAVESTADHAUGEN", "postnummer": "1743", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812011502

navn

TORODDS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fosbyløkka 8A

forradrpostnr

1743

forradrpoststed

KLAVESTADHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

21.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812011502

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1703108, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13245, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13245}}, "journalnr": "2020454528", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812011502"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -9996, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -39996}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23242, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23242}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13246}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3274, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29804}, "driftsresultat": 4196, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 34000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4197}}]

Reserver mot visning?