Index

TPA BYGG AS

Orgnr: 815626362

adresse: c/o Tomasz Piotr Adamski, Brattåsveien 131

id

9034

organisasjonsnummer

815626362

navn

TPA BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tomasz Piotr Adamski", "Brattåsveien 131"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815626362

navn

TPA BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tomasz Piotr Adamski Brattåsveien 131

forradrpostnr

3140

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2015

stiftelsesdato

01.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815626362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2315231, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1490518, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 96764}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1393754}}, "journalnr": "2021363683", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815626362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 700561, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20867}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 679694}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 789957, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 788877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1080}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1490518}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 76306, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2514411}, "driftsresultat": 98879, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2613290}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -643, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 643}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 98236}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915711294 [navn] => TPA BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 815626362 [oppstartsdato] => 2015-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tomasz Piotr Adamski", "Brattu00e5sveien 131"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?