Index

TRACERTEKNOLOGI HOLDING AS

Orgnr: 811816922

mobil: 995 35 162
adresse: c/o Hartvig, Nedre Rælingsveg 145A

id

673

organisasjonsnummer

811816922

navn

TRACERTEKNOLOGI HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-11

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Hartvig", "Nedre Rælingsveg 145A"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÆLINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811816922

navn

TRACERTEKNOLOGI HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Hartvig Nedre Rælingsveg 145A

forradrpostnr

2005

forradrpoststed

RÆLINGEN

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.05.2013

stiftelsesdato

31.01.2013

tlf

tlf_mobil

995 35 162

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811816922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 964594, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6461794, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6461794}}, "journalnr": "2019382788", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811816922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5589939, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2730924}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2859016}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 871855, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 871855}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6461794}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2859016, "totalresultat": 2859016, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26675}, "driftsresultat": -26675, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2885691, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2961390}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 75699}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2859016}}]

Reserver mot visning?