Index

TRADING HOLDING AS

Orgnr: 812377752

adresse: Grensesvingen 9

id

1928

organisasjonsnummer

812377752

navn

TRADING HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grensesvingen 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812377752

navn

TRADING HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grensesvingen 9

forradrpostnr

0661

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.08.2013

stiftelsesdato

09.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812377752

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208201, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 357887, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 357887}}, "journalnr": "2020970235", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812377752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29042, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 328846, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 328846}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 357887}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8528, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1673302}, "driftsresultat": 9576, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1682879}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1048, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 120}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1168}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8528}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920404251 [navn] => TRADING HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812377752 [oppstartsdato] => 2018-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grensesvingen 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0661", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?