Index

&TRADITION NORWAY AS

Orgnr: 920352928

adresse: Parkveien 41B

organisasjonsnummer

920352928

navn

&TRADITION NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-01-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.150", "beskrivelse": "Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Parkveien 41B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920352928

navn

&TRADITION NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Parkveien 41B

forradrpostnr

0258

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.01.2018

stiftelsesdato

05.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

920352928

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 33318, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3549041, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 429358}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3119682}}, "journalnr": "2021158415", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920352928"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2847720, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -302280}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 701320, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 701320}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3549041}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 726364, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3222627}, "driftsresultat": 918833, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4141460}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -192469, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 192537}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 726364}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920384110 [navn] => &TRADITION NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-02-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.150", "beskrivelse": "Agenturhandel med mu00f8bler, husholdningsvarer og jernvarer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 920352928 [oppstartsdato] => 2018-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Parkveien 41B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0258", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?