Index

TRANSPORT SYSTEMER AS

Orgnr: 811728152

adresse: Minne industriområde 6

id

456

organisasjonsnummer

811728152

navn

TRANSPORT SYSTEMER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Minne industriområde 6"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811728152

navn

TRANSPORT SYSTEMER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Minne industriområde 6

forradrpostnr

2092

forradrpoststed

MINNESUND

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811728152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2026547, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 325562, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 325562}}, "journalnr": "2020773210", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811728152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 292687, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 262687}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32875, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 325562}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48857, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 131898}, "driftsresultat": 48932, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 180830}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -75, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 82}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48857}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911858274 [navn] => TRANSPORT SYSTEMER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 811728152 [oppstartsdato] => 2013-03-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Minne industriomru00e5de 6"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "MINNESUND", "postnummer": "2092", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?