Index

TRARAVEIEN 18 AS

Orgnr: 812400282

adresse: Bernhard Herres vei 22D

id

1976

organisasjonsnummer

812400282

navn

TRARAVEIEN 18 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bernhard Herres vei 22D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812400282

navn

TRARAVEIEN 18 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bernhard Herres vei 22D

forradrpostnr

0376

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

15.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812400282

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 27966, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7856366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7753272}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 103094}}, "journalnr": "2021153155", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812400282"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1015800, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1750000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -734200}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6840565, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6840565}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7856366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -148398, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 141867}, "driftsresultat": 62133, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 204000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -252388, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 32}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 252420}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -190255}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912407160 [navn] => TRARAVEIEN 18 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812400282 [oppstartsdato] => 2013-08-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bernhard Herres vei 22D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?