Index

TRELASTEN ELVERUM AS

Orgnr: 811656682

adresse: Hovdmoveien 1

id

301

organisasjonsnummer

811656682

navn

TRELASTEN ELVERUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.524", "beskrivelse": "Butikkhandel med trelast"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hovdmoveien 1"], "kommune": "ÅMOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2450", "kommunenummer": "3422"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811656682

navn

TRELASTEN ELVERUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hovdmoveien 1

forradrpostnr

2450

forradrpoststed

RENA

forradrkommnr

3422

forradrkommnavn

ÅMOT

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.524

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.03.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811656682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2546041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5088662, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 595864}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4492798}}, "journalnr": "2021524876", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811656682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3536820, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1611262}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1925558}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1551841, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 616752}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 935089}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5088662}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 443935, "totalresultat": 443935, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12882783}, "driftsresultat": 383157, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13265940}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 60778, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 97828}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37050}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 443935}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911664690 [navn] => TRELASTEN ELVERUM AS AVDELING RENA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.524", "beskrivelse": "Butikkhandel med trelast"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 811656682 [oppstartsdato] => 2013-02-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hovdmoveien 1"], "kommune": "u00c5MOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2450", "kommunenummer": "3422"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 914906881 [navn] => TRELASTEN ELVERUM AS AVDELING ELVERUM [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.524", "beskrivelse": "Butikkhandel med trelast"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811656682 [oppstartsdato] => 2013-05-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rypevegen 16"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2406", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hovdmoen"], "kommune": "u00c5MOT", "landkode": "NO", "poststed": "RENA", "postnummer": "2450", "kommunenummer": "3422"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?