Index

TREN RANDABERG AS

Orgnr: 918098380

adresse: Torvmyrveien 26

id

246889

organisasjonsnummer

918098380

navn

TREN RANDABERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torvmyrveien 26"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4096", "kommunenummer": "1127"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098380

navn

TREN RANDABERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torvmyrveien 26

forradrpostnr

4070

forradrpoststed

RANDABERG

forradrkommnr

1127

forradrkommnavn

RANDABERG

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

4096

ppoststed

RANDABERG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.130

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.12.2016

stiftelsesdato

14.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098380

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2359857, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 876879, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 594938}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 281941}}, "journalnr": "2021292566", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098380"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 611395, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 194430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 416965}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 265484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 265060}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 424}}, "sumEgenkapitalGjeld": 876879}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 116234, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2435287}, "driftsresultat": 160168, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2595455}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 658, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 661}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 160826}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918281444 [navn] => TREN RANDABERG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.130", "beskrivelse": "Treningssentre"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 918098380 [oppstartsdato] => 2016-11-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torvmyrveien 26"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4070", "kommunenummer": "1127"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "RANDABERG", "landkode": "NO", "poststed": "RANDABERG", "postnummer": "4096", "kommunenummer": "1127"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?