Index

TRESS EIENDOM NORGE AS

Orgnr: 811879592

adresse: Ingierstrandveien 40

id

834

organisasjonsnummer

811879592

navn

TRESS EIENDOM NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ingierstrandveien 40"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SVARTSKOG", "postnummer": "1420", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asperudveien 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1255", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811879592

navn

TRESS EIENDOM NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ingierstrandveien 40

forradrpostnr

1420

forradrpoststed

SVARTSKOG

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

Asperudveien 67

ppostnr

1255

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2013

stiftelsesdato

08.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811879592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416575, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1890531, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 573450}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1317081}}, "journalnr": "2021458699", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811879592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1068634, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30006}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1038628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 821897, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 821897}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1890531}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 314055, "totalresultat": 314055, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 115872}, "driftsresultat": 399083, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 514955}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4635, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5046}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 411}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 403718}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911972794 [navn] => TRESS EIENDOM NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811879592 [oppstartsdato] => 2013-04-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ingierstrandveien 40"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SVARTSKOG", "postnummer": "1420", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Asperudveien 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1255", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?