Index

TRETEK AS

https://www.tretek.no

Orgnr: 815485432

tlf: 70 14 61 00
webside: www.tretek.no
adresse: Sjukenesstranda 51

id

8674

organisasjonsnummer

815485432

navn

TRETEK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjukenesstranda 51"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSNES", "postnummer": "6037", "kommunenummer": "1531"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9067, Blindheim"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6023", "kommunenummer": "1507"}

hjemmeside

www.tretek.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815485432

navn

TRETEK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjukenesstranda 51

forradrpostnr

6037

forradrpoststed

EIDSNES

forradrkommnr

1531

forradrkommnavn

SULA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 9067, Blindheim

ppostnr

6023

ppoststed

ÅLESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.693

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2015

stiftelsesdato

11.05.2015

tlf

70 14 61 00

tlf_mobil

url

www.tretek.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815485432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1764474, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3663672, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33519}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3630153}}, "journalnr": "2020489709", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815485432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 466667, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 442333}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3197005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3197005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3663672}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 370926, "totalresultat": 370926, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15217539}, "driftsresultat": 616804, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15834343}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -135837, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9205}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 145042}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 480967}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915488684 [navn] => TRETEK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.693", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 815485432 [oppstartsdato] => 2015-05-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sjukenesstranda 51"], "kommune": "SULA", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSNES", "postnummer": "6037", "kommunenummer": "1531"} [links] => [] [hjemmeside] => www.tretek.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 9067, Blindheim"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6023", "kommunenummer": "1507"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?