Index

TRI PLUSS EIENDOM AS

Orgnr: 819026882

adresse: Skjoldavegen 50

id

17532

organisasjonsnummer

819026882

navn

TRI PLUSS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skjoldavegen 50"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5522", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819026882

navn

TRI PLUSS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skjoldavegen 50

forradrpostnr

5522

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

09.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819026882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2365381, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24401795, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22481237}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1920558}}, "journalnr": "2021305092", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819026882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 10267606, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 10267606}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14134189, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1384189}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12750000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24401795}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 414487, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1532343}, "driftsresultat": 916647, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2448990}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -385254, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 431}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 385685}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 531393}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919041293 [navn] => TRI PLUSS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819026882 [oppstartsdato] => 2017-05-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skjoldavegen 50"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5522", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?