Index

TRIMAX TEKNISK ELEKTRONIKK AS

https://www.trimax.no

Orgnr: 870917082

tlf: 64831920
webside: www.trimax.no
adresse: c/o Tommy Kopperud, Korsfjellveien 23

id

54094

organisasjonsnummer

870917082

navn

TRIMAX TEKNISK ELEKTRONIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tommy Kopperud", "Korsfjellveien 23"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-04-25

hjemmeside

www.trimax.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870917082

navn

TRIMAX TEKNISK ELEKTRONIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tommy Kopperud Korsfjellveien 23

forradrpostnr

2020

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.520

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.04.1994

tlf

64831920

tlf_mobil

url

www.trimax.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.12.2010

regnskap

regnskap #0

orgnr

870917082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2232403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2281580, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2281580}}, "journalnr": "2021234441", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870917082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 920767, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 156000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 764767}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1360814, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1360813}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2281580}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 269513, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3836467}, "driftsresultat": 357509, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4193976}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13435, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11453}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24888}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 344074}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972388696 [navn] => TRIMAX TEKNISK ELEKTRONIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.520", "beskrivelse": "Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 870917082 [oppstartsdato] => 1994-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tommy Kopperud", "Korsfjellveien 23"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2020", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => www.trimax.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?