Index

TRIO HOLMEDAL AS

Orgnr: 822239242

adresse: Linderudlia 26

id

27408

organisasjonsnummer

822239242

navn

TRIO HOLMEDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linderudlia 26"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BÆRUMS VERK", "postnummer": "1353", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822239242

navn

TRIO HOLMEDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linderudlia 26

forradrpostnr

1353

forradrpoststed

BÆRUMS VERK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2019

stiftelsesdato

31.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822239242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2295701, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4172889, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2844909}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1327980}}, "journalnr": "2021329767", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822239242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4172889, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 689852}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3483037}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4172889}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 146957, "totalresultat": 146957, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19688}, "driftsresultat": -19688, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 166645, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 167123}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 478}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 146957}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922389470 [navn] => TRIO HOLMEDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822239242 [oppstartsdato] => 2019-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Linderudlia 26"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00c6RUMS VERK", "postnummer": "1353", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?