Index

TRIO TRAFIKKSKOLE ROAR HÆTTA AS

Orgnr: 912027090

adresse: Komsaveien 2

id

105616

organisasjonsnummer

912027090

navn

TRIO TRAFIKKSKOLE ROAR HÆTTA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Komsaveien 2"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9511", "kommunenummer": "5403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027090

navn

TRIO TRAFIKKSKOLE ROAR HÆTTA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Komsaveien 2

forradrpostnr

9511

forradrpoststed

ALTA

forradrkommnr

5403

forradrkommnavn

ALTA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

01.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027090

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2401861, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1660885, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1008370}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 652515}}, "journalnr": "2021441298", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027090"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 617276, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 587276}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1043610, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 451763}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 591847}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1660885}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 525382, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1733280}, "driftsresultat": 695305, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2428584}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -38093, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38109}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 657212}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975788105 [navn] => TRIO TRAFIKKSKOLE ROAR HÆTTA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 912027090 [oppstartsdato] => 1995-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Komsaveien 2"], "kommune": "ALTA", "landkode": "NO", "poststed": "ALTA", "postnummer": "9511", "kommunenummer": "5403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-03-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?