Index

TRISET KRAFTVERK AS

Orgnr: 819060932

adresse: c/o Kj.O. Kleve, Lårdalsvegen 1074B

id

17617

organisasjonsnummer

819060932

navn

TRISET KRAFTVERK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-06

naeringskode1

{"kode": "35.111", "beskrivelse": "Produksjon av elektrisitet fra vannkraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kj.O. Kleve", "Lårdalsvegen 1074B"], "kommune": "TOKKE", "landkode": "NO", "poststed": "HØYDALSMO", "postnummer": "3891", "kommunenummer": "3824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819060932

navn

TRISET KRAFTVERK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kj.O. Kleve Lårdalsvegen 1074B

forradrpostnr

3891

forradrpoststed

HØYDALSMO

forradrkommnr

3824

forradrkommnavn

TOKKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

35.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.06.2017

stiftelsesdato

04.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819060932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2473977, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20569, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3520}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17049}}, "journalnr": "2021449077", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819060932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17518, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17518}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3051, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3051}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20569}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2668, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3430}, "driftsresultat": -3430, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3420}}]

Reserver mot visning?