Index

TRØEN INVEST AS

Orgnr: 812210572

adresse: Buktabakkan 37

id

1584

organisasjonsnummer

812210572

navn

TRØEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-15

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Buktabakkan 37"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "BOSBERG", "postnummer": "7070", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812210572

navn

TRØEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Buktabakkan 37

forradrpostnr

7070

forradrpoststed

BOSBERG

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812210572

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2591085, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1231311, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 52309}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1179002}}, "journalnr": "2021609338", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812210572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1205001, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1175001}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26310, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26310}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1231311}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8049}, "driftsresultat": -8049, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8049, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8049}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?