Index

TROFJORD AS

Orgnr: 815464702

adresse: c/o Rokap AS, v/Rune Olsø, Sigurd Slembes veg 9

id

8622

organisasjonsnummer

815464702

navn

TROFJORD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-01

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rokap AS", "v/Rune Olsø", "Sigurd Slembes veg 9"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7052", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815464702

navn

TROFJORD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Rokap AS v/Rune Olsø Sigurd Slembes veg 9

forradrpostnr

7052

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2015

stiftelsesdato

20.05.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815464702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2288775, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 87455, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19757}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 67698}}, "journalnr": "2021320095", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815464702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49952, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70048}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 37503, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37503}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 87455}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10750, "totalresultat": -10750, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13794}, "driftsresultat": -13794, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13782}}]

Reserver mot visning?