Index

TROLL BOLIGUTVIKLING AS

https://www.trolleiendom.no

Orgnr: 892541442

tlf: 95 90 35 95
webside: www.trolleiendom.no
adresse: Setervikveien 1

id

79758

organisasjonsnummer

892541442

navn

TROLL BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Setervikveien 1"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "BLAKER", "postnummer": "1925", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-03

hjemmeside

www.trolleiendom.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892541442

navn

TROLL BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Setervikveien 1

forradrpostnr

1925

forradrpoststed

BLAKER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.05.2008

stiftelsesdato

03.03.2008

tlf

95 90 35 95

tlf_mobil

url

www.trolleiendom.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

20.07.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

892541442

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 9786, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 38017357, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35611553}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2405804}}, "journalnr": "2021133715", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892541442"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15227467, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 15133467}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22789890, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 557679}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22232211}}, "sumEgenkapitalGjeld": 38017357}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9932328, "totalresultat": -9932328, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3960894}, "driftsresultat": -1498433, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2462461}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8799852, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1194466}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9994319}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10298285}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992634049 [navn] => TROLL BOLIGUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 892541442 [oppstartsdato] => 2008-03-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Setervikveien 1"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "BLAKER", "postnummer": "1925", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => www.trolleiendom.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?