Index

TROMSØ BYMUSEUM AS

Orgnr: 812537652

mobil: 905 81 660
adresse: Krognessvegen 36

id

2291

organisasjonsnummer

812537652

navn

TROMSØ BYMUSEUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-08

naeringskode1

{"kode": "91.022", "beskrivelse": "Drift av kulturhistoriske museer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krognessvegen 36"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9006", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nordtrade Assuranse AS", "Postboks 2296"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9269", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812537652

navn

TROMSØ BYMUSEUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krognessvegen 36

forradrpostnr

9006

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

c/o Nordtrade Assuranse AS Postboks 2296

ppostnr

9269

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

91.022

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.10.2013

stiftelsesdato

11.09.2013

tlf

tlf_mobil

905 81 660

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812537652

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394667, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23363, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 23363}}, "journalnr": "2021438882", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812537652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23363, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6637}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23363}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -971, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 977}, "driftsresultat": -977, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -971}}]

Reserver mot visning?