Index

TRØNDELAG INVESTERINGSSELSKAP AS

https://www.storebrand.no/eiendom

Orgnr: 810412402

tlf: 71 65 75 00
webside: www.storebrand.no/eiendom
adresse: Øravegen 4

id

17

organisasjonsnummer

810412402

navn

TRØNDELAG INVESTERINGSSELSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øravegen 4"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6650", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1977-08-20

hjemmeside

www.storebrand.no/eiendom

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810412402

navn

TRØNDELAG INVESTERINGSSELSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øravegen 4

forradrpostnr

6650

forradrpoststed

SURNADAL

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

20.08.1977

tlf

71 65 75 00

tlf_mobil

url

www.storebrand.no/eiendom

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

810412402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2390697, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 274324357, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 265014071}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9310286}}, "journalnr": "2021341581", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810412402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 232105585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 232105585}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 42218772, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 42047112}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 171660}}, "sumEgenkapitalGjeld": 274324357}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13524462, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18259693}, "driftsresultat": 17160013, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 35419706}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 179040, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 179106}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 66}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 17339053}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 873704772 [navn] => TRØNDELAG INVESTERINGSSELSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 810412402 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8ravegen 4"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6650", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => www.storebrand.no/eiendom [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?