Index

TRØNDERBUSS AS

Orgnr: 817717462

adresse: Nordre Husebytun 5A

id

14205

organisasjonsnummer

817717462

navn

TRØNDERBUSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.392", "beskrivelse": "Turbiltransport"}

antallAnsatte

23

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Husebytun 5A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SAUPSTAD", "postnummer": "7097", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817717462

navn

TRØNDERBUSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Husebytun 5A

forradrpostnr

7097

forradrpoststed

SAUPSTAD

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.392

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

02.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

23

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817717462

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2201025, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4242405, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2120448}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2121957}}, "journalnr": "2020962367", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817717462"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 195470, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 165470}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4046935, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2711882}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1335053}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4242405}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 678273, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7710795}, "driftsresultat": 1069403, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8780198}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -176449, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 894}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 177343}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 892953}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917793751 [navn] => TRØNDERBUSS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.392", "beskrivelse": "Turbiltransport"} [antallAnsatte] => 23 [overordnetEnhet] => 817717462 [oppstartsdato] => 2016-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Husebytun 5A"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SAUPSTAD", "postnummer": "7097", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?