Index

TRONDHEIM ØLUTSALG AS

https://www.gulating.net

Orgnr: 818039662

mobil: 993 21 987
webside: www.gulating.net
adresse: Byhaven, Olav Tryggvasons gate 28

id

15000

organisasjonsnummer

818039662

navn

TRONDHEIM ØLUTSALG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.259", "beskrivelse": "Butikkhandel med drikkevarer ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Byhaven", "Olav Tryggvasons gate 28"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aketo AS", "Postboks 2221 Stubberød"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3255", "kommunenummer": "3805"}

hjemmeside

www.gulating.net

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818039662

navn

TRONDHEIM ØLUTSALG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Byhaven Olav Tryggvasons gate 28

forradrpostnr

7011

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Aketo AS Postboks 2221 Stubberød

ppostnr

3255

ppoststed

LARVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.259

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.11.2016

stiftelsesdato

10.08.2016

tlf

tlf_mobil

993 21 987

url

www.gulating.net

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818039662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2254149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2009066, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18485}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1990581}}, "journalnr": "2021268318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818039662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -769448, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 320641}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1090089}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2778514, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2342585}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 435929}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2009066}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -90643, "totalresultat": -90643, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6863858}, "driftsresultat": -67615, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6796243}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23027, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23077}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -90643}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918099867 [navn] => TRONDHEIM ØLUTSALG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.259", "beskrivelse": "Butikkhandel med drikkevarer ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 818039662 [oppstartsdato] => 2016-08-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Byhaven", "Olav Tryggvasons gate 28"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7011", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.gulating.net [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Aketo AS", "Postboks 2221 Stubberu00f8d"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3255", "kommunenummer": "3805"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?