Index

TRONDHEIMSVEIEN 10 EIENDOMSSELSKAP AS

https://Heimstaden.no

Orgnr: 892504172

tlf: 23 29 20 00
webside: Heimstaden.no
adresse: Sognsveien 9C

id

79691

organisasjonsnummer

892504172

navn

TRONDHEIMSVEIEN 10 EIENDOMSSELSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-05-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sognsveien 9C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0450", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-27

hjemmeside

Heimstaden.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892504172

navn

TRONDHEIMSVEIEN 10 EIENDOMSSELSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sognsveien 9C

forradrpostnr

0450

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.05.2008

stiftelsesdato

27.03.2008

tlf

23 29 20 00

tlf_mobil

url

Heimstaden.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892504172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44965725, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44965725}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021336455", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892504172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5493961, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 107000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5386961}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39471764, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 39471764}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44965725}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1000672, "totalresultat": 1000672, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 2327387, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2327387}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1044474, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1044474}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1282913}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992692863 [navn] => TRONDHEIMSVEIEN 10 EIENDOMSSELSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 892504172 [oppstartsdato] => 2008-03-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sognsveien 9C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0450", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => Heimstaden.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?