Index

TRONSEN AS

Orgnr: 917790620

adresse: Ankerveien 215

id

238772

organisasjonsnummer

917790620

navn

TRONSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ankerveien 215"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 527"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1328", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917790620

navn

TRONSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ankerveien 215

forradrpostnr

1359

forradrpoststed

EIKSMARKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 527

ppostnr

1328

ppoststed

HØVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

08.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790620

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1730786, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 599335, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 446429}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 152906}}, "journalnr": "2020454372", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790620"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -354758, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -379188}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 954093, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 954093}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 599335}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 86301, "totalresultat": 86301, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 586705}, "driftsresultat": 93726, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 680431}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7425, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 186}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7611}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 86301}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917975876 [navn] => TRONSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917790620 [oppstartsdato] => 2016-10-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markalleen 58A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1368", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 527"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1328", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?