Index

TRYGGE BARN 2.0 AS

Orgnr: 822096972

adresse: Øyaveien 67A

id

26798

organisasjonsnummer

822096972

navn

TRYGGE BARN 2.0 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-23

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyaveien 67A"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "BALLSTAD", "postnummer": "8373", "kommunenummer": "1860"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822096972

navn

TRYGGE BARN 2.0 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyaveien 67A

forradrpostnr

8373

forradrpoststed

BALLSTAD

forradrkommnr

1860

forradrkommnavn

VESTVÅGØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.01.2019

stiftelsesdato

07.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

822096972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2171885, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 820250, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 820250}}, "journalnr": "2020930666", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822096972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 203417}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -173417}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 790249, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 320249}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 470000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 820250}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -173417, "totalresultat": -173417, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 473388}, "driftsresultat": -223472, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 249916}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -427, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 77}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 504}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -223900}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922125031 [navn] => TRYGGE BARN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822096972 [oppstartsdato] => 2019-01-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8yaveien 67A"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BALLSTAD", "postnummer": "8373", "kommunenummer": "1860"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?