Index

TRYGVE M ENGEBY AS

Orgnr: 811445312

tlf: 22 74 00 28
adresse: Vestlia 15

id

64

organisasjonsnummer

811445312

navn

TRYGVE M ENGEBY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestlia 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1169", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1944-07-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 76 Nordstrand"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1112", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811445312

navn

TRYGVE M ENGEBY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestlia 15

forradrpostnr

1169

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 76 Nordstrand

ppostnr

1112

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

21.07.1944

tlf

22 74 00 28

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811445312

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2212413, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 49702, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33448}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16254}}, "journalnr": "2020975505", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811445312"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 46657, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 140000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -93343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3045, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3045}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 49702}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -18507, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 49183}, "driftsresultat": -18514, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30669}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18507}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971683015 [navn] => ENGEBY TRYGVE M AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811445312 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestlia 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1169", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 76 Nordstrand"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1112", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?