Index

TRYNO INVEST AS

Orgnr: 818785232

adresse: Gartveien 343

id

16895

organisasjonsnummer

818785232

navn

TRYNO INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gartveien 343"], "kommune": "ØRLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GARTEN", "postnummer": "7153", "kommunenummer": "5057"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818785232

navn

TRYNO INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gartveien 343

forradrpostnr

7153

forradrpoststed

GARTEN

forradrkommnr

5057

forradrkommnavn

ØRLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818785232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2021177, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 430091, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 359734}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70357}}, "journalnr": "2020798785", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818785232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 38950, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 55000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -16050}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 391141, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 391141}}, "sumEgenkapitalGjeld": 430091}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8525, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1170}, "driftsresultat": -420, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 750}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 8945, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8945}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8525}}]

Reserver mot visning?