Index

TRYSILFJELL HYTTER AS

Orgnr: 812024922

adresse: Velkomstvegen 8

id

1123

organisasjonsnummer

812024922

navn

TRYSILFJELL HYTTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Velkomstvegen 8"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812024922

navn

TRYSILFJELL HYTTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Velkomstvegen 8

forradrpostnr

2420

forradrpoststed

TRYSIL

forradrkommnr

3421

forradrkommnavn

TRYSIL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.06.2013

stiftelsesdato

26.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812024922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2378229, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13376087, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13376087}}, "journalnr": "2021320695", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812024922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5897371, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5797371}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7478716, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7478716}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13376087}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 835052, "totalresultat": 835052, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12827947}, "driftsresultat": 1079392, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13907340}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8813, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19706}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 28519}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1070579}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912036006 [navn] => TRYSILFJELL HYTTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812024922 [oppstartsdato] => 2013-04-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Velkomstvegen 8"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2420", "kommunenummer": "3421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?