Index

TST MASKIN AS

Orgnr: 812303902

tlf: 57 72 45 89
mobil: 481 47 122
adresse: Kvål, Angedalen

id

1764

organisasjonsnummer

812303902

navn

TST MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvål", "Angedalen"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6811", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812303902

navn

TST MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvål Angedalen

forradrpostnr

6811

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.08.2013

stiftelsesdato

31.07.2013

tlf

57 72 45 89

tlf_mobil

481 47 122

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812303902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2595199, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4935219, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3055362}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1879857}}, "journalnr": "2021610901", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812303902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2701772, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 88000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2613772}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2233448, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 680330}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1553118}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4935219}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 606459, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3306162}, "driftsresultat": 816331, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4122493}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 38822, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39957}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 777509}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912316491 [navn] => TST MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812303902 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvu00e5l", "Angedalen"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6811", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?