Index

TTA HOLDING AS

Orgnr: 888354972

tlf: 32 85 85 50
adresse: Gjellebekkstubben 29

id

71651

organisasjonsnummer

888354972

navn

TTA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-25

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gjellebekkstubben 29"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIERSKOGEN", "postnummer": "3420", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888354972

navn

TTA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gjellebekkstubben 29

forradrpostnr

3420

forradrpoststed

LIERSKOGEN

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2005

stiftelsesdato

08.06.2005

tlf

32 85 85 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888354972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2049297, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35393685, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34058017}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1335667}}, "journalnr": "2020798393", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888354972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 19468028, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3182125}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16285903}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15925657, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5683157}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10242500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35393685}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -268432, "totalresultat": -268432, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 94673}, "driftsresultat": -94673, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -276468, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 95849}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 372317}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -371141}}]

Reserver mot visning?