Index

TUCKER CONSULTING AS

https://www.tucker-consulting.net

Orgnr: 812521942

mobil: 996 91 580
webside: www.tucker-consulting.net
adresse: Sandslikroken 46

id

2248

organisasjonsnummer

812521942

navn

TUCKER CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandslikroken 46"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SANDSLI", "postnummer": "5254", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-24

hjemmeside

www.tucker-consulting.net

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812521942

navn

TUCKER CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandslikroken 46

forradrpostnr

5254

forradrpoststed

SANDSLI

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.11.2013

stiftelsesdato

24.09.2013

tlf

tlf_mobil

996 91 580

url

www.tucker-consulting.net

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.06.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812521942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2327991, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1849025, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1837210}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11815}}, "journalnr": "2021382622", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812521942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 484003, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 484003}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1365022, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 382300}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 982722}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1849025}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48521, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 646283}, "driftsresultat": -639359, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6924}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 585249, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1047699}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 462450}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -54110}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904231 [navn] => TUCKER CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812521942 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandslikroken 46"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "SANDSLI", "postnummer": "5254", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?