Index

TUMAY EIENDOM AS

Orgnr: 918098798

adresse: Stasjonsmester Frosts gate 6

id

246901

organisasjonsnummer

918098798

navn

TUMAY EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsmester Frosts gate 6"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1830", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-29

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098798

navn

TUMAY EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stasjonsmester Frosts gate 6

forradrpostnr

1830

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.12.2016

stiftelsesdato

29.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098798

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2065233, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3978181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3566500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 411681}}, "journalnr": "2020815792", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098798"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -873877, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1373877}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4852058, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3118737}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1733321}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3978181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -178629, "totalresultat": -178629, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 747559}, "driftsresultat": -131714, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 615845}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -97298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 97308}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -229012}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918265872 [navn] => TUMAY EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098798 [oppstartsdato] => 2016-09-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stasjonsmester Frosts gate 6"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1830", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?