Index

TUTU AS

https://www.milesahead.no

Orgnr: 912027481

mobil: 990 10 187
webside: www.milesahead.no
adresse: Hans Hagerups gate 1

id

105634

organisasjonsnummer

912027481

navn

TUTU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hans Hagerups gate 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7012", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

hjemmeside

www.milesahead.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912027481

navn

TUTU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hans Hagerups gate 1

forradrpostnr

7012

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

990 10 187

url

www.milesahead.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912027481

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2251413, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3362411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2578451}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 783960}}, "journalnr": "2021221028", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912027481"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2901670, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2871670}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 460741, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 460741}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3362411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1041676, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1171701}, "driftsresultat": 917482, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2089183}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 329921, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 330166}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 245}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1247403}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912043096 [navn] => TUTU AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912027481 [oppstartsdato] => 2013-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hans Hagerups gate 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7012", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.milesahead.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?