Index

TVEITO MASKIN AS

Orgnr: 812488872

adresse: Strengenvegen 38

id

2166

organisasjonsnummer

812488872

navn

TVEITO MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"}

antallAnsatte

39

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strengenvegen 38"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDE", "postnummer": "3825", "kommunenummer": "3816"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDE", "postnummer": "3825", "kommunenummer": "3816"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812488872

navn

TVEITO MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strengenvegen 38

forradrpostnr

3825

forradrpoststed

LUNDE

forradrkommnr

3816

forradrkommnavn

NOME

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 33

ppostnr

3825

ppoststed

LUNDE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

27.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

39

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812488872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 13558, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 65314970, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19403005}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45911965}}, "journalnr": "2021137839", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812488872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 16268328, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4734027}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11534301}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 49046643, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31860690}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10035991}}, "sumEgenkapitalGjeld": 65314970}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 17590668, "totalresultat": 17590668, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 130344347}, "driftsresultat": 22883339, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 153227686}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -330993, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 22552346}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971785047 [navn] => TVEITO MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"} [antallAnsatte] => 39 [overordnetEnhet] => 812488872 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strengenvegen 38"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDE", "postnummer": "3825", "kommunenummer": "3816"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 33"], "kommune": "NOME", "landkode": "NO", "poststed": "LUNDE", "postnummer": "3832", "kommunenummer": "3816"} [datoEierskifte] => 2013-12-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?