Index

TVETENVEIEN 154 B AS

Orgnr: 812490672

mobil: 905 03 000
adresse: Tvetenveien 154B

id

2171

organisasjonsnummer

812490672

navn

TVETENVEIEN 154 B AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 154B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 340"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJØNDALEN", "postnummer": "3051", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812490672

navn

TVETENVEIEN 154 B AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvetenveien 154B

forradrpostnr

0671

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 340

ppostnr

3051

ppoststed

MJØNDALEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.09.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

tlf_mobil

905 03 000

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812490672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 80482, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5962263, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4942000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1020263}}, "journalnr": "2021213580", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812490672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2105078, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2075078}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3857185, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 208550}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3648635}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5962263}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 120518, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 549820}, "driftsresultat": 184445, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 734265}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29857, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 129}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29986}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 154588}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912521400 [navn] => TVETENVEIEN 154 B AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812490672 [oppstartsdato] => 2013-09-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 154B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0671", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 340"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "MJu00d8NDALEN", "postnummer": "3051", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?