Index

TWC MEDIA AS

Orgnr: 812195522

mobil: 906 02 334
adresse: Hoveveien 5

id

1543

organisasjonsnummer

812195522

navn

TWC MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hoveveien 5"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "FÆRVIK", "postnummer": "4818", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812195522

navn

TWC MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hoveveien 5

forradrpostnr

4818

forradrpoststed

FÆRVIK

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

906 02 334

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812195522

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2537515, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 522291, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 52771}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 469520}}, "journalnr": "2021514036", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812195522"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 110798, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 77770}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 33028}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 411493, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 411493}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 522291}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -132415, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 957026}, "driftsresultat": -151337, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 805689}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -89, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 49}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 138}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -151426}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911693291 [navn] => TWC MEDIA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812195522 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hoveveien 5"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00c6RVIK", "postnummer": "4818", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?