Index

TYSDAL CAMPING AS

Orgnr: 811781932

adresse: Oanes

id

592

organisasjonsnummer

811781932

navn

TYSDAL CAMPING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Oanes"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "FORSAND", "postnummer": "4110", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-27

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 11"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "JØRPELAND", "postnummer": "4126", "kommunenummer": "1130"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811781932

navn

TYSDAL CAMPING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Oanes

forradrpostnr

4110

forradrpoststed

FORSAND

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 11

ppostnr

4126

ppoststed

JØRPELAND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.05.2013

stiftelsesdato

27.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811781932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1824209, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1240310}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 583899}}, "journalnr": "2020878641", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811781932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 523176, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 423176}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1301033, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 251033}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1050000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1824209}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 218278, "totalresultat": 218278, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -43862}, "driftsresultat": 329981, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 286120}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -50137, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 765}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50902}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 279844}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994356127 [navn] => TYSDAL CAMPING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.300", "beskrivelse": "Drift av campingplasser"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811781932 [oppstartsdato] => 2009-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tysdal"], "kommune": "HJELMELAND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5RDAL I RYFYLKE", "postnummer": "4137", "kommunenummer": "1133"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 11"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "Ju00d8RPELAND", "postnummer": "4126", "kommunenummer": "1130"} [datoEierskifte] => 2013-04-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?