Index

TYSMAN AS

Orgnr: 917790809

adresse: c/o Rune Mesel, Godviksvingene 100

id

238776

organisasjonsnummer

917790809

navn

TYSMAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rune Mesel", "Godviksvingene 100"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917790809

navn

TYSMAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Rune Mesel Godviksvingene 100

forradrpostnr

5179

forradrpoststed

GODVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2016

stiftelsesdato

07.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917790809

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2990, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 210357, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 210357}}, "journalnr": "2021126768", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917790809"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -180216, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -210216}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 390573, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 390573}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 210357}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -48883, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 101448}, "driftsresultat": -48885, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52563}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -48883}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917904715 [navn] => TYSMAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917790809 [oppstartsdato] => 2016-09-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Rune Mesel", "Godviksvingene 100"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?