Index

TYSNES HUS OG HYTTE SERVICE AS

Orgnr: 819256632

adresse: Bakarvegen 8

id

18111

organisasjonsnummer

819256632

navn

TYSNES HUS OG HYTTE SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bakarvegen 8"], "kommune": "TYSNES", "landkode": "NO", "poststed": "TYSNES", "postnummer": "5680", "kommunenummer": "4616"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819256632

navn

TYSNES HUS OG HYTTE SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bakarvegen 8

forradrpostnr

5680

forradrpoststed

TYSNES

forradrkommnr

4616

forradrkommnavn

TYSNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.07.2017

stiftelsesdato

14.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819256632

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2517171, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1151869, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 209746}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 942123}}, "journalnr": "2021568562", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819256632"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 255315, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 230885}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 896554, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 760693}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 135861}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1151869}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 345710, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2873533}, "driftsresultat": 450540, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3324073}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10800, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 70}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10870}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 439740}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819352992 [navn] => TYSNES HUS OG HYTTE SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 819256632 [oppstartsdato] => 2017-06-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bakarvegen 8"], "kommune": "TYSNES", "landkode": "NO", "poststed": "TYSNES", "postnummer": "5680", "kommunenummer": "4616"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?