Index

TYSNES NÆRING AS

Orgnr: 811903132

adresse: Våge

id

890

organisasjonsnummer

811903132

navn

TYSNES NÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Våge"], "kommune": "TYSNES", "landkode": "NO", "poststed": "TYSNES", "postnummer": "5680", "kommunenummer": "4616"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 84"], "kommune": "TYSNES", "landkode": "NO", "poststed": "TYSNES", "postnummer": "5696", "kommunenummer": "4616"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811903132

navn

TYSNES NÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Våge

forradrpostnr

5680

forradrpoststed

TYSNES

forradrkommnr

4616

forradrkommnavn

TYSNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 84

ppostnr

5696

ppoststed

TYSNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2013

stiftelsesdato

19.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811903132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2482863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10406581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9481659}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 924922}}, "journalnr": "2021449599", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811903132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 87568, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 101834}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -14266}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10319013, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1119013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10406581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10170, "totalresultat": 10170, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 249566}, "driftsresultat": 101830, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 351396}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -91660, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 91676}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10170}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911913429 [navn] => TYSNES NÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811903132 [oppstartsdato] => 2013-03-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vu00e5ge"], "kommune": "TYSNES", "landkode": "NO", "poststed": "TYSNES", "postnummer": "5680", "kommunenummer": "4616"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 84"], "kommune": "TYSNES", "landkode": "NO", "poststed": "TYSNES", "postnummer": "5696", "kommunenummer": "4616"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?