Index

TYSON AS

Orgnr: 812235672

adresse: Høgvollvegen 8

id

1622

organisasjonsnummer

812235672

navn

TYSON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.170", "beskrivelse": "Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Høgvollvegen 8"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812235672

navn

TYSON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Høgvollvegen 8

forradrpostnr

6018

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.170

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.07.2013

stiftelsesdato

06.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812235672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2205765, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4540237, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2700661}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1839576}}, "journalnr": "2020967529", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812235672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2379921, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2355587}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2160317, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1381635}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 778682}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4540237}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 341379, "totalresultat": 341379, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1605051}, "driftsresultat": 502365, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2107415}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -65273, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5647}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 70919}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 437092}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912240819 [navn] => TYSON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.170", "beskrivelse": "Agenturhandel med nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812235672 [oppstartsdato] => 2013-07-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hu00f8gvollvegen 8"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?