Index

ÜBERPRESS AS

Orgnr: 818754582

adresse: Møllendalsveien 17

id

16813

organisasjonsnummer

818754582

navn

ÜBERPRESS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.190", "beskrivelse": "Forlagsvirksomhet ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllendalsveien 17"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818754582

navn

ÜBERPRESS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllendalsveien 17

forradrpostnr

5009

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.03.2017

stiftelsesdato

14.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

818754582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2582099, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 147500, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 147500}}, "journalnr": "2021602278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818754582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 125566, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 95566}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21933, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21933}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 147499}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1098, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 657022}, "driftsresultat": -1490, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 655532}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 392, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 392}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1098}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918840184 [navn] => ÜBERPRESS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.190", "beskrivelse": "Forlagsvirksomhet ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818754582 [oppstartsdato] => 2017-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8llendalsveien 17"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?