Index

UBON PARTNERS AS

Orgnr: 815564812

adresse: Martin Linges vei 25

id

8883

organisasjonsnummer

815564812

navn

UBON PARTNERS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-22

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Martin Linges vei 25"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-12

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815564812

navn

UBON PARTNERS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Martin Linges vei 25

forradrpostnr

1364

forradrpoststed

FORNEBU

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2015

stiftelsesdato

12.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815564812

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2134393, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1668359539, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1652918062}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15441477}}, "journalnr": "2020882824", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815564812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 796951262, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 791133019}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5818243}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 871408277, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 94283459}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 777124818}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1668359539}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4027371, "totalresultat": -4027371, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4532647}, "driftsresultat": 2302767, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6835415}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6926361, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30429783}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 37356144}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4623594}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919831669 [navn] => UBON PARTNERS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815564812 [oppstartsdato] => 2017-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Martin Linges vei 25"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "FORNEBU", "postnummer": "1364", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?