Index

UFOSOFT AS

https://www.ufosoft.no

Orgnr: 817778992

webside: www.ufosoft.no
adresse: Bjørkelivegen 4

id

14338

organisasjonsnummer

817778992

navn

UFOSOFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjørkelivegen 4"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "ARNAVIK", "postnummer": "5458", "kommunenummer": "4617"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-15

hjemmeside

www.ufosoft.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817778992

navn

UFOSOFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjørkelivegen 4

forradrpostnr

5458

forradrpoststed

ARNAVIK

forradrkommnr

4617

forradrkommnavn

KVINNHERAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.09.2016

stiftelsesdato

15.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

www.ufosoft.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817778992

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2079997, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 70078, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70078}}, "journalnr": "2020831346", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817778992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -438284, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -468284}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 508361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 508361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 70078}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 266910, "totalresultat": 266910, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 773772}, "driftsresultat": 288056, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1061828}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21146, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 72}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21218}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 266910}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917848734 [navn] => UFOSOFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817778992 [oppstartsdato] => 2016-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8rkelivegen 4"], "kommune": "KVINNHERAD", "landkode": "NO", "poststed": "ARNAVIK", "postnummer": "5458", "kommunenummer": "4617"} [links] => [] [hjemmeside] => www.ufosoft.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?