Index

ULF CATERING OG BETONG AS

Orgnr: 912124592

adresse: Marikovneset 30

id

107918

organisasjonsnummer

912124592

navn

ULF CATERING OG BETONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Marikovneset 30"], "kommune": "ASKØY", "landkode": "NO", "poststed": "STRUSSHAMN", "postnummer": "5302", "kommunenummer": "4627"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912124592

navn

ULF CATERING OG BETONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Marikovneset 30

forradrpostnr

5302

forradrpoststed

STRUSSHAMN

forradrkommnr

4627

forradrkommnavn

ASKØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912124592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1953178, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 122032, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90307}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31725}}, "journalnr": "2020692660", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912124592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 111269, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 61269}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10763, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10763}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 122032}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 70828, "totalresultat": 70828, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 195438}, "driftsresultat": 70932, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 266370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 20, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 70952}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977440246 [navn] => ULF CATERING OG BETONG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912124592 [oppstartsdato] => 1997-02-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Marikovneset 30"], "kommune": "ASKu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "STRUSSHAMN", "postnummer": "5302", "kommunenummer": "4627"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?