Index

ULLER & GRAN AS

Orgnr: 812391402

adresse: Prost Holms vei 233

id

1961

organisasjonsnummer

812391402

navn

ULLER & GRAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prost Holms vei 233"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812391402

navn

ULLER & GRAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prost Holms vei 233

forradrpostnr

2019

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.09.2013

stiftelsesdato

23.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812391402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1896468, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 90584, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 84788}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5796}}, "journalnr": "2020633234", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812391402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12890, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17110}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 77694, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 357}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 77337}}, "sumEgenkapitalGjeld": 90584}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6415, "totalresultat": -6415, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 89324}, "driftsresultat": -6324, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 83000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -91, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 92}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6415}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923406581 [navn] => ULLER & GRAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812391402 [oppstartsdato] => 2019-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prost Holms vei 233"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?