Index

ULRICHSEN AS

Orgnr: 912596567

tlf: 32 13 94 90
mobil: 995 68 139
adresse: Svenskerudveien 57

id

118382

organisasjonsnummer

912596567

navn

ULRICHSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

naeringskode1

{"kode": "46.160", "beskrivelse": "Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svenskerudveien 57"], "kommune": "RINGERIKE", "landkode": "NO", "poststed": "TYRISTRAND", "postnummer": "3533", "kommunenummer": "3007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912596567

navn

ULRICHSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svenskerudveien 57

forradrpostnr

3533

forradrpoststed

TYRISTRAND

forradrkommnr

3007

forradrkommnavn

RINGERIKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.160

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

04.10.2013

tlf

32 13 94 90

tlf_mobil

995 68 139

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596567

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2158045, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 65584, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 65584}}, "journalnr": "2020906459", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596567"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62176, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94289}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32112}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3407, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 65584}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?