Index

ULRIKSEN KYSTFISKE AS

Orgnr: 814799492

adresse: Rundveien 2

id

7088

organisasjonsnummer

814799492

navn

ULRIKSEN KYSTFISKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rundveien 2"], "kommune": "MELØY", "landkode": "NO", "poststed": "REIPÅ", "postnummer": "8146", "kommunenummer": "1837"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814799492

navn

ULRIKSEN KYSTFISKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rundveien 2

forradrpostnr

8146

forradrpoststed

REIPÅ

forradrkommnr

1837

forradrkommnavn

MELØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.01.2015

stiftelsesdato

30.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814799492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2051347, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3486580, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3065300}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 421280}}, "journalnr": "2020800689", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814799492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -751653, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -881653}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4238233, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 936961}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3301272}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3486580}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 29099, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 298009}, "driftsresultat": 323901, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 621911}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -294803, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1318}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 296121}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 29099}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914859123 [navn] => ULRIKSEN KYSTFISKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814799492 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skauveien 2A"], "kommune": "GILDESKu00c5L", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8RARNu00d8Y", "postnummer": "8135", "kommunenummer": "1838"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?