Index

ULTRATUR PÅ KAASA GÅRD AS

Orgnr: 818645422

adresse: Asdalveien 220

id

16467

organisasjonsnummer

818645422

navn

ULTRATUR PÅ KAASA GÅRD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asdalveien 220"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3967", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818645422

navn

ULTRATUR PÅ KAASA GÅRD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asdalveien 220

forradrpostnr

3967

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.291

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

16.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818645422

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1977923, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 120302, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 120302}}, "journalnr": "2020722463", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818645422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41661, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -58339}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 78641, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 78641}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 120302}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 31649, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 515685}, "driftsresultat": 31712, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 547397}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -63, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 81}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 31649}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918842713 [navn] => ULTRATUR PÅ KAASA GÅRD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.291", "beskrivelse": "Opplevelsesaktiviteter"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818645422 [oppstartsdato] => 2017-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Asdalveien 220"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3967", "kommunenummer": "3813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?